Odvetniška pisarna Ljubljana, Celje, Maribor

odvetnik-mariborOdvetniške pisarne opravljajo pravne storitve ter svetujejo strankam v zvezi z njihovimi pravnimi težavami. Zaposlujejo odvetnike, ki morajo svoje delo opravljati vestno, odgovorno, ter etično, saj morajo skrbno varovati vse med delom pridobljene podatke. Odvetniki delajo v urejenem prostoru za opravljanje odvetniškega poklica. Poleg primernega prostora mora imeti vsaka odvetniška pisarna tudi primerno opremo, ki obsega osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke, ter pisarniški material.

Pri delu je obvezna tudi strokovna literatura, priročniki in zakoni. Zaposleni morajo imeti na razpolago osebni avtomobil, ter posebna oblačila za zastopanje na sodiščih – odvetniški togo – kar je v skaldu s predpisanimi standardi oblačenja na sodiščih.

Odvetniške pisarne lahko pokrivajo celotek spekter pravnih področij in storitev, ali pa so ožje specializirane le za določena pravna področja. Pri tem je zelo pomembno, da sodelujejo z zunanjimi izvajalci, kot so revizorji, cenilci in strokovnjaki z različnih področij, z namenom, da zagotovijo optimalne rešitve.

Soritve, ki jih posameznik lahko pridobi v odvetniški pisarni so ustni in pravni nasveti, zastopanje, zagovarjanje strank in pisni izdelki – vse vrste pogodb, oporoke, volila, zemljiškoknjižni in drugi predlogi, sestavljanje vlog, tožk, pritožb in obtožnih predlogov.