Pregled delovne opreme je obvezen

Za varno delo je potrebno izpolniti nekaj osnovnih pogojev. Delavci morajo biti usposobljeni za delo. Opravljati ga morajo v primernih prostorih. Pri tem potrebujejo primerno opremo. Da zagotovimo primernost opreme, pa je vsake toliko časa potreben pregled delovne opreme. Pred vsakim začetkom dela lahko zaposleni sam opravi vizualni pregled opreme. Če je delo v več izmenah, dobi podatke o težavah od predhodnika. Poleg tega pa je nujen tudi občasen pregled delovne opreme s strani strokovne osebe.

Običajno pogostost pregledov predpiše že proizvajalec opreme. Če tega podatka nimamo, se ga določi v oceni tveganja. To izdelajo pristojne osebe. Odvisna je od tudi od vrste dejavnosti.

Periodični pregled delovne opreme se opravi prvič, preden jo sploh uporabimo. Preveri se varnost opreme. Testira se, če je pravilno nameščena. Delovati mora tako, kot je opisal proizvajalec. Če pride do izrednih dogodkov, moramo pregled opraviti ponovno. Neodvisno od časa od prejšnjega pregleda. Vzrok za izredni pregled je na primer okvara naprave. Pregled bo potreben tudi, če je dlje časa ne uporabljamo.

Kvalitetna in delujoča oprema je ključna za uspešno in varno delo. Vsak pregled delovne opreme pa nam zagotovi, da ta še vedno deluje. Le malo nam bodo koristila oprema za varovanje na višini, če so vrvi že preperele. Škripci za dviganje, ki so prepereli, niso več primerni za uporabo. Tudi zaščitna očala imajo določen rok amortizacije. Vmes pa so gotovo prišla na trg tudi že lažja in bolj praktična. Prav taka je situacija tudi pri zaščitnih rokavicah. Gotovo lahko najdete idealne za vsako roko. Zaposleni pa si bodo raje nadeli rokavice, če bodo videti novejše in praktične.