Srečanje Nobelovih nagrajencev za mir

Na pobudo Mestne občine Maribor in župana Franca Kanglerja bo v Mariboru med 16. in 17. majem 2012 potekalo srečanje Nobelovih nagrajencev za mir z naslovom Maribor za mir. Srečanja se bodo udeležili Njegova svetost XIV. Dalajlama Tenzin Gyatso, duhovni voditelj, prof. Muhammad Yunus, ekonomist iz Bangladeša, pobudnik mikrokreditov ter ustanovitelj banke Grameen, dr. Rigoberta Menchú Tum iz Gvatemale, neutrudna borka za človekove pravice ter prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam in sodobitnica Nobelove nagrade za mir leta 2007.

Dialog in solidarnost
Pomen in vrednost dialoga sta se v sodobnosti pokazala kot nuja na vseh življenjskih ravneh. Ob soočanju z globalno krizo, ki se odraža tako na svetovni kot lokalni ekonomiji, v političnih sferah in tudi v medosebnih odnosih, je dialog v najširšem pomenu besede edina sprejemljiva možnost, ki prinaša dolgoročne pozitivne odgovore in rešitve. Dialog, ki izhaja iz pripravljenosti delovati za skupni cilj in v dobro vseh, je temelj za izgradnjo konstruktivne družbe. Poudarjena je hkrati vloga solidarnosti, vrednote, s katero ljudje razvijemo razumevanje za najšibkejše in najbolj ranljive družbene skupine. Le v okolju, v katerem nihče ni zapostavljen ali izločen, je moč ustvariti uspešno delovanje družbe, tako v smislu ekonomije, politike kot tudi osebnih odnosov.

Med 16. in 17. majem bodo v Mariboru organizirana predavanja Nobelovih nagrajencev za mir, srečali pa se bodo 17. maja ob 10. uri v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Pogovor z gosti bo vodil sociolog in politolog dr. Rudi Rizman.