Team building za različne modele ekip

team-building-socaVsako podjetje ima svoje cilje, ki jih želi dosegati v skladu s svojimi strategijami. S pomočjo team building delavnic lahko izboljšamo sposobnost tima in s tem vplivamo na pozitivne izide poslovnih načrtov. Podjetja se osredotočajo na različna področja; kakovost, hitrost, učinkovitost, morda tudi stroške, ampak skupno točko vseh ciljev povsod predstavlja ekipa delavcev, saj je od njih odvisno ali bo delo uspešno izvedeno. V skladu s temi željami se podjetja pogosto zatekajo k izvedbi team building programov.

Z izobraževanjem, ki se osredotoča na team building, vplivamo na usklajenost ekipe, s katero se pojavijo skupni cilji in vizija, uskladijo se energije v timu, prizadevanja za dosego cilja pa postanejo izrazitejša. V sklopu team building izobraževanj in preučevanj organizacij poznamo različne vrste ekip.

Team building delavnice omogočajo določanje vodje ekipe. Po tradicionalnem modelu je tudi vodja tradicionalen; zaznamujeta ga odgovornost in avtoriteta. Vodja je glavni in to se lahko spremeni samo v določenih situacijah, ko sam preloži del odgovornosti na drugega člana ekipe.

Moderni team building programi stremijo k enakovrednosti članov ekipe in medsebojnim spoštovanjem. Eno od takšnih oblik timskega dela omogoča model rezalnega roba, ki združuje skupino ljudi, ki sami upravljajo vse. V ekipi ni osebe, ki bi sprejemala odločitve, ki vplivajo na celotno skupino, ampak ima vsak avtoriteto in odgovornost za posamezne odločitve, ki jih sprejema. Team building delavnice sicer medsebojno zaupanje spodbujajo, pa vendar je za kompleksnejše projekte pomemben vodja, ki ima pregled nad celotno situacijo.

Med izobraževanjem ekip in opravljanju team building izzivov, se želimo izogniti prakticiranju duhovnega modela ekipa. V takšni ekipi so namreč vsi člani zadovoljni in izgleda, da vse poteka brez ovir in nesoglasij. Žal tovrstna organizacija dela ne ustvari dobrega tima, saj se vse odvija po šefovih navodilih. S team building delavnicami stremimo k temu, da posamezni člani ekipe nosijo odgovornost za svoje naloge in tako pripomorejo k skupnemu dosegu cilja. Kar jih dodatno motivira in omogoči, da tim deluje v sklopu iste vizije.

Team building programe pogosto izbirajo podjetja, ki želijo naložbo v svoj tim na dolgi rok. Z izobraževanjem namreč ustvarijo ekipo, s katero lahko uspešno sledijo ciljem organizacije. Poznamo pa tudi model delovne skupine. Ta se pojavi v primeru projektov za določen čas, ko se določijo člani ekipe, ki bodo projekt izvedli. Za oblikovanje takšne ekipe, moramo na podlagi team building izobraževanja že poznati posamezne udeležence, saj jih lahko le tako združimo v učinkovito delovno skupino.

Z razvojem informacijske tehnologije se pojavljajo tudi nove oblike timskega dela. Člani tima interaktivnega modela se ne srečujejo na rednih sestankih, kot člani drugih modelov ekip. Kljub temu, da team building programi želijo čim bolj povezati udeležence in izboljšati medsebojno komunikacijo, se člani virtualnih timov med izvedbo projektov ne srečujejo pogosto. Večinoma komunicirajo preko telefona, elektronske pošte ali video konferenc. Ta model večkrat srečamo tudi pri delu od doma.