Udeleženci

Njegova svetost XIV. Dalajlama Tenzin Gyatso
Njegova svetost XIV. Dalajlama Tenzin Gyatso, tibetanski duhovni in verski vodja, se je rodil leta 1935 na Tibetu, od koder ga je nasilna kitajska okupacija pregnala v Indijo, kjer že več kot 40 let živi kot begunec. Njegovo življenje in delo zaznamuje skrb za probleme človeštva in sveta. S svojim zgledom spodbuja ljudi k miroljubnemu in modremu reševanju problemov. S svojim delom spodbuja k univerzalni odgovornosti, ki je v tem, da človeštvo razvije posluh za trpljenje drugih ljudi, kot da je naše lastno.

Pred dvema letoma, aprila 2010, je Dalajlama na povabilo Mestne občine Maribor in župana Franca Kanglerja ter Univerze v Mariboru obiskal naše mesto. Na dveh javnih predavanjih je njegovo sporočilo miru slišal širok krog ljudi. Bistvo sporočila Dalajlame ob obisku mesta Maribor je bilo v spoštovanju etičnih načel in vrednot, ki s svojo univerzalnostjo presegajo verske, nacionalne in rasne okvirje. Za svoje delo je leta 1989 prejel Nobelovo nagrado za mir.

________________________________________

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj se je rodila 1957 v Sloveniji. Leta 1980 je diplomirala na Fakulteti za matematiko in fiziko, magistrirala (1987) in doktorirala (1989) pa na Biotehniški fakulteti. Po doktoratu se je izobraževala na Švedskem in v ZDA. Od leta 1997 je redna profesorica. Predava na Biotehniški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1996 je vodja Centra za biometeorologijo na Biotehniški fakulteti. Med leti 2002-2008 je bila članica Medvladnega panela za podnebne spremembe v Ženevi in od leta 2006 je članica komiteja Globalnega klimatskega opazovalnega sistema (GCOS) pri WMO.
Ukvarja se z raziskavami s področja klimatskih sprememb in aplikativne meteorologije in vodi tako znanstvene nacionalne kot EU projekte. Je dobitnica številnih priznanj v Sloveniji in tujini: Roža mogota, nagrada mesta Ljubljane, častna občanka občine Kranj, medalja za znanstvene zasluge Univerze v Verakruzu, red za zasluge Republike Slovenije, srebrni znak Civilne zaščite RS, Prometej znanosti, Nobelova nagrada za mir 2007 (sodobitnik IPCC, katerega podpredsednica WG2 je bila v letih 2002- 2008), častni doktorat Univerze na Primorskem (2011).

________________________________________

Dr. Rigoberta Menchú Tum

Dr. Rigoberta Menchú Tum se je rodila v Gvatemali leta 1959 v revni kmečki družini. Zelo mlada se je zavzemala za socialne reforme. Aktivno se je vključila v gibanje pravic majevskih žensk in za pravico do izobrazbe. V politično nestabilnih in nemirnih časih so ji ubili očeta, mater in brata. Rigoberta se je priključila Ljudski fronti, ki se je zavzemala za pravice najnižjih slojev. Zaradi svojega delovanja je morala zbežati v Mehiko, kjer je organizirala uporniško gibanje proti političnemu zatiranju v Gvatemali. Leta 1983 je izšla zgodba o njenem življenju z naslovom Jaz, Rigoberta Menchú. Knjiga je vzbudila pozornost mednarodne javnosti. Leta 1992 je za svoje neutrudno delo na področju človekovih pravic prejela Nobelovo nagrado za mir.

________________________________________

Prof. Muhammad Yunus

Prof. Muhammad Yunus se je rodil leta 1940 v Bangladešu. Kot ekonomist je svojo življenjsko pot posvetil iskanju rešitev za zmanjševanje revščine v svetu in nepravični porazdelitvi dobrin. Leta 1983 je ustanovil banko Grameen, ki ljudi oskrbuje z mikrokrediti, s katerimi imajo možnost zaživeti človeka dostojno življenje. Hkrati je razvil idejo o družbeno odgovornih podjetjih, ki predstavljajo obliko odgovora na trdovratnost revščine po svetu in drugih družbenih problemov. Za svoje delo je leta 2006 prejel Nobelovo nagrado za mir.

________________________________________

Dr. Rudi Rizman – moderator

Dr. Rudi Rizman, diplomirani politolog, magister politologije in dr. socioloških znanosti, je redni profesor sociologije in političnih znanosti na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter direktor Znanstvenega in raziskovalnega inštituta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (2003-09). Prav tako je profesor na Univerzi v Sarajevu in Univerzi v Bologni, kjer je v podiplomskem programu nosilec predmetov Globalizacija in nacionalizem ter Globalizacija in človekove pravice.

Dr. Rizman je predaval na številnih priznanih tujih univerzah, med drugim na Univerzi Harvard in Univerzi MIT (1969-1972), Univerzi v Pittsburghu, Univerzi v Ženevi in Hebrejski univerzi (Jeruzalem). Prav tako je sodeloval na številnih mednarodnih konferencah, med drugim v Parizu, Rimu, New Yorku, Londonu in Pragi. Član je mnogih mednarodnih organizacij, med drugim Mednarodnega Rusellevega razsodišča, Ameriškega združenja sociologov ASA, Ameriškega združenja za razvoj slavističnih študij AAASS, Izvršnega sveta Slovenskega sociološkega društva, Komisije Jean-Paula Sartra za podeljevanje alternativne Nobelove nagrade, Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, slovenskega Helsinškega odbora za človekove pravice, je tudi eden od ustanoviteljev Mirovnega inštituta v Ljubljani.

Ukvarja se s sociologijo (etno)nacionalizma in globalizacije, narodi in narodnim vprašanjem, etnično pripadnostjo, teoretično in zgodovinsko sociologijo, EU, nacionalno suverenostjo in nacionalno identiteto, zgodovino socioloških idej, sociologijo genocida in človekovih pravic, intelektualci in ideologijo, tranzicijskimi problemi v nekdanjih komunističnih državah, itd.