Luči za avto so razni svetlobni elementi

avtomobilske lučiLuči za avto skrbijo tudi za razsvetljevanje vozne površine. Kakovost razsvetljevanja je odvisna od zahtev in pogojev. Zahteve razsvetljevanja so različne glede na hitrost in druge lastnosti vožnje. Tako imamo različne zahteve pri manevriranju na parkirišču v primerjavi z zahtevami vožnje po avtocesti pri velikih hitrostih. Zahteve pri manevriranju na parkiriščih so predvsem usmerjene v zagotavljanje svetlobe na čim širši površini.  V spletni trgovini Silux lahko najdete zelo veliko modelov luči za avto.

Svetlobni elementi imajo nalogo, da vozilo označijo drugim udeležencem v prometu. Poleg tega morajo zagotavljati dobro vidljivost v poslabšanih pogojih vidljivosti. Označevanje vozila je zelo pomembna naloga. Z označevanjem zagotavljamo varnost vseh udeležencev. Označevanje vozila je standardizirano, tako kot pri nekaterih drugih prevoznih sredstev. Izvedeno je z določenimi barvami na določenih mestih. Na ta način lahko ostali udeleženci ugotovijo smer in namere voznika.

Podobno imamo standardizirane oznake drugih prevoznih sredstev. S pomočjo standardizacije ostali vozniki enakih prevoznih sredstev prepoznajo smer gibanja prevoznega sredstva. Pri označevanju vozila je potrebno upoštevati tudi nekatere posebnosti. Vozilo se premika na različnih območjih. Različna območja imajo drugačne predpise in zakone. Med drugim se slednji dotikajo tudi označevanja vozila.

Luči za avto so razna svetila namenjene boljši vidljivosti in prepoznavnosti.

Tako imajo v nekaterih predelih sveta drugačne barve svetlobe oziroma svetil. V splošnem pa, z izumom omenjenih izjem, veljajo standardne barve za posamezne dele vozil.

Manevriranje zahteva večjo preglednost nad dogajanjem okoli vozila. Obratno so zahteve pri vožnji po avtocesti z visokimi hitrostmi, usmerjene v zagotavljanje pogleda čim dlje pred vozilom. Hitrost gibanja je visoka, zato so oddaljeni predmeti dosegljivi veliko hitreje, kot pri manevriranju na parkiriščih.

Luči za avto imajo poleg tega še mnoge druge zahteve. Vremenske razmere so lahko različne. Svetilnost se jim prilagaja. V normalnih razmerah imamo prej navedene zahteve. V primeru megle so zahteve drugačne. Ker je vidljivost poslabšana se zmanjša hitrost vožnje. Poglavitno pri tem je, da ohranimo pravilno smer vožnje oziroma pas vožnje.